Tretmani

Svako dete svojim karakterom, temperamentom, emotivnim stanjem, svojom individualnošću i problemom koji treba savladati, određuje naš pristup koji prilagođavamo kako bi se na što pozitivniji način ostvarili što brži efekti.

Uz neophodnu aktivnu saradnju sa roditeljima, pravi se plan rada, odnosno stimulacija, kao i kratkoročni i dugoročni ciljevi.