Tretmani

U Razvojnom centru LogoSvet sprovodimo :

• Prevenciju, dijagnostiku i tretman

  • dece sa kašnjenjem u govorno-jezičkom razvoju ili nerazvijenim govorom
  • nepravilnog izgovora glasova kod dece i odraslih
  • mucanja kod dece i odraslih
  • dece sa smetnjama u psihomotornom razvoju
  • dece iz pervazivnog spektra
  • dece sa teškoćama u savladavanju čitanja, pisanja i računanja

• stimulaciju ranog razvoja

• terapiju senzorne integracije

• reedukaciju psihomotorike / tretman pokretom

• preventivno – korektivne vezbe

• pripremni predškolski program