O nama

U našem razvojnom centru savetodavni rad, individualni i grupni rad sa decom i odraslima sprovode logopedi:

Marija Ljubić, logoped

Una Umićević, logoped.

U naš tim, kao spoljni saradnici, uključeni su i defektolog, psiholog i pedijatar.

Prostorije LogoSveta