O nama

Svako dete svojim karakterom, temperamentom, emotivnim stanjem, svojom individualnošću i problemom koji treba savladati, određuje naš pristup koji prilagođavamo kako bi se na što pozitivniji način ostvarili što brži efekti.

Uz neophodnu aktivnu saradnju sa roditeljima, pravi se plan rada, odnosno stimulacija, kao i kratkoročni i dugoročni ciljevi.

            U našem razvojnom centru savetodavni rad, individualni i grupni rad sa decom i odraslima sprovode:

Marija Ljubić

Dipl. defektolog-logoped

Una Umićević

Dipl. defektolog-logoped

Ivana Ranđelović

Dipl. defektolog-somatoped,
senzorno-integracijski pedagog

U naš tim, kao spoljni saradnici, uključeni su i psiholog i pedijatar.

Prostorije LogoSveta