Radionice

Radionice za predškolce su osmišljene u cilju dobre pripreme za polazak u školu.

Da bi dete bilo spremno za čitanje i pisanje, i kasnije za učenje, potrebno je da postoji baza, odnosno savladane određene jezičke veštine koje su neophodne da bi se najsloženije jezičke funkcije nesmetano savladale. Zato, na kreativan način, u manjim grupama organizujemo aktivnosti kojima se to postiže.

Neke od njih se odnose na prepoznavanje rime, analiza i sinteza reči u rečenicama i glasova u rečima (sastavljanje reči od glasova koje čujemo i rastavljanje reči na glasove), prepoznavanje prvog i poslednjeg glasa u rečima, pravilno držanje olovke, grafomotorne sposobnosti…