Konsultacije

Naš savet svim roditeljima koji se dvoume da li je rano ili pravo vreme da se obrate logopedu je da se jave na konsultativni razgovor koji će im dati potrebne informacije i razrešiti dilemu.

Često se dobija odgovor na to pitanje – rano je ili ne treba ići logopedu pre treće godine, ako dete ne govori ili pre pete godine za nepravilan izgovor glasova. Da li dete ništa ne govori ili koristi par reči u formi rečenice, ili na starijem uzrastu – da li izgovara nepravilno glas R, ili K, G, pravi veliku razliku u toj odluci. A pravovremeno reagovanje je od velikog značaja. 

Kada je dete na mlađem uzrastu plastičnost mozga je veća, odnosno kao sunđer upija nove informacije i lako usvaja nov govorni model, za šta je kasnije potrebno znatno više vremena i truda. 

Konsultacije, Razvojni centar LogoSvet